top of page

Oddentunet - bygdas perle

Oddentunet er Os Mueums hovedanlegg, og en av de eldste gardene i Narjordet. Tettstedet ble til i forbindelse med kopperverket på Røros, og storgården ble bygd opp av etter hvert velstående mennesker. Dette preger i stor grad hovedhuset med godt bevarte dekorasjoner på vegger og tak.


Det første huset på Oddentunet var ei tradisjonell Østerdalsstue fra 1747. Det var Rasmus Knutsen Bager Cats som bygde huset. Videre ble det påbygd til en mer høytidelig Trønderlån.


Tidlig på 1800-tallet sto hovedhuset ferdig slik det ser ut i dag.

Gjennom tunet på gården gikk handelsveien mellom Dalarne i Sverige og Røros. På den måten ble Oddentunet en skysstasjon med overnatting, handel og posttjenester.

 

- Odden kan på mange måter sammenliknes med de best bevarte historiefortellende bygningene i landet, som fremdeles står på sin opprinnelige plass. (Jon Brenne fra Norsk institutt for kulturminneforskning)


Oddentunet har klare likhetstrekk med fasaden på Det kongelige palé i Trondheim; Stiftsgården.

Dekorasjonen inne står heller ikke tilbake for noe. Marmorering, etterlikning av silketapet og bladgull dekorerer finstua.

At ingenting ble forandret i løpet av 100 år, er ganske spesielt, og gjør bygningene unike.

Syv generasjoner bodde til sammen på Oddentunet. Og det var bebodd helt fram til 1968, altså 44 år etter fredningen av gården. 

Oddentunet danner ei vakker ramme rundt Sønvisfestivalen, og musikkspelet "Slåttfolka" spilles midt ute på tunet.

Publikum får følelesen av å være på gården for 150 år siden.

 

bottom of page