top of page

Kulturstien

Kulturstien ble offisielt åpnet under Sønvisfestivalen 2012. Den vil bli utvidet med nye poster hvert år fremover.

Postene skal gjøre oss kjent med kultur og virke i bygda, - helt fra de gamle steinalderbosettingene og fram til i dag.

Store deler av stien vil være lagt til rette slik at også funksjonshemmede skal kunne ha glede av den.

Solvang i Narjordet er et greit utgangspunkt for ei vandring i stien. Her finner du ei stor informasjonstavle, og det er greit å parkere bilen før du legger ut på vandring.

Kvernhuset er det eneste bevarte i kommunen. Huset ble satt opp i 1850-åra og ble benyttet av flere garder i Narjordet. Kverna ble brukt om våren når det var mye vatn i bekken. Inskripsjoner på døra fortelle om dette. Først på 1950-tallet ble huset kjøpt av Rørosmuseet og havnet ved Doktortjønna på Røros. I 1984 ble kverna tilbakeført til sin opprinnelige plass ved Røbekken.

bottom of page